Što je svrha ljudskog života?

Sant Mat je praktičan put na kojem čovjek spoznaje sebe kao dušu i doseže stanje najviše svijesti ili bogospoznaju.

Sant Mat se temelji na meditaciji, pristupačan je svima i nije povezan ni sa kojom određenom tradicijom ili religijom. Mogu ga prakticirati svi ljudi, neovisno o dobi, tradiciji i religiji.

Ključna značajka Sant Mata je konkretan doživljaj svog višeg Ja ili duše kroz meditaciju na unutarnje Svjetlo i unutarnji Zvuk. Vezu s unutarnjim Svjetlom i Zvukom u tragaocu uspostavlja sad živući Učitelj Sant Mata. Ova veza nikad se ne naplaćuje.

Unutarnje Svjetlo i unutarnji Zvuk su manifestacija Božje energije, koja se u kršćanskoj tradiciji naziva Riječ ili Sveti Duh. To je veza između duše i Nadduše, između Boga i njegove tvorevine. 

Sant Baljit Singh

Sant Baljit Singh

Duhovni Učitelj

Načinite sljedeći korak

Predavanja, događanja i predstavnici u vašoj blizini.

Hrvatski Hrvatski

"Stupite u beskonačni svemir i započnite novi život. Nestanite u Božjoj ljubavi i postanite očarani njime. Samo je jedna svrha života. Jednom kad vas njegova ljubav opije više nećete htjeti napustiti njegovo krilo. Istina je u nama, ne izvan nas."
— Sant Baljit Singh

Feel free to contact the webmaster

Copyright © 2012 Sant Baljit Singh